Proč si nechat vyšetřit prsa v těhotenství

Důvodem vyšetření prsů je snaha o včasné odhalení plochých a vpáčených bradavek a jejich co nejúspěšnější korekce ještě před porodem. Zjednodušeně řečeno funguje bradavka v ústech dítěte jako kladívko, které ve správný okamžik ťukne na bod spouštějící polykací reflex miminka. Ploché a vpáčené bradavky zhoršují, či dokonce znemožňují přisátí miminka. Stává se také, že tento typ bradavek na bod polykacího reflexu nedosáhne.

Pro představu si uveďme statistiku, jak ji uvádí International Brestfeeding Journal 2009. Podle tohoto zdroje má 54% žen ploché bradavky a 14% žen vpáčené bradavky. V součtu se tedy jedná o více než polovinu žen.

Vpáčené (popřípadě ploché) bradavky může mít žena již před těhotenstvím. Není však výjimkou, že se vyvinou až v průběhu těhotenství. Je to způsobeno tím, že žlázová tkáň prsu (mléžná žláza) roste rychleji než vývodný systém.
Kontrolu je vhodné provést u prvního těhotenství, ale i u dalších těhotenství, kdy může být nárůst prsní tkáně dokonce ještě výraznější než u prvního těhotenství.

Pokud se ploché a vpáčené bradavky podaří odhalit včas, jsou velmi dobré vyhlídky na dostatečnou korekci používáním a vhodným výběrem formovače bradavek.
Nejradostnějším výsledkem této prevence je maminka, která může svoje miminko kojit bez potíží a korekčních pomůcek.

Pozn.: I v případě, že se nepodaří do porodu tvar bradavek dostatečně korigovat, není ještě možnost kojení rozhodně ztracena. Zvládnutí správné – tedy nebolestivé a funkční – techniky kojení je pak obvykle pracnější a vyžaduje delší spolupráci s laktační poradkyní. Nicméně i zde je často možno dosáhnout uspokojivých výsledků.

na adrese V Jámě 8, Praha 1. Projdete na dvůr, tam je zadní dům, kde vyjdete až nahoru a zazvoníte na zvonek Equita Therapy. Přijdu Vám otevřít.

Vzhledem ke covidovým opatřením nabízím i možnost kontroly po skypu v individuálním čase. V případě zájmu vyplňte formulář níže, ozveme se Vám.

Vyšetření prsou je zdarma, je však potřeba se přihlásit (formulář níže)