V souvislosti s příchodem nového nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR, obecného nařízení o ochraně osobních údajů – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES) bychom Vás rádi informovali, že zpracování Vašich osobních údajů naší společností již nyní probíhá a bude i nadále probíhat v souladu s tímto nařízením.

Zpracování Vašich osobních údajů probíhalo plně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v jehož režimu nám byly uděleny. Od 25. května 2018 zpracování Vašich údajů bude probíhat zcela v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje, které od Vás získáváme v souvislosti s poskytováním našich služeb, budeme i nadále zpracovávat při zachování náležitého organizačního i technického zabezpečení. Jde o tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště, emailová adresa a telefonní číslo (v některých případech jste nám však neposkytli všechny tyto údaje).

Pokud si (i přes naše ujištění, že Vaše osobní údaje budou nadále zpracovávány v souladu s požadavky na jejich náležitou ochranu) nepřejete, abychom Vaše osobní údaje i nadále zpracovávali a požadujete, aby Vaše osobní údaje byly vymazány, informujte nás prosím o tomto. Váš souhlas máte právo odvolat kdykoli i následně a v takovém případě Vaše osobní údaje vymažeme. Nesouhlas se zpracováním můžete vyjádřit i prostřednictvím námitky vůči zpracování. Máte také právo od nás získat potvrzení, jaké osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou námi zpracovávány a máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. Máte rovněž právo obdržet osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte právo na opravu Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování. Vaší žádosti vyhovíme do jednoho měsíce od jejího obdržení. V případě, že se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno obecné nařízení, můžete podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

V případě, že Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů odvoláte, vymažeme Vaše veškeré osobní údaje nám poskytnuté a nadále již nebudeme tyto osobní údaje o Vás zpracovávat pro jakékoli účely.