Konzultace přínosná v mnoha ohledech – zlepšení techniky přisátí, odstříkání a další.